Openbaar groen

Vakkundig onderhoud aan plantsoenen, openbaar groen of sportvelden, inzet van de juiste techniek maakt het mogelijk.

Voor het maaien van taluds, slootkanten of grotere oppervlaktes. Snoeien van hagen, windsingels en plantsoenen. Of onderhoud aan natuurvijvers, kikkerpoelen, wadi's of sloten. Ook voor het inzaaien van bloemrijke akkerranden, sportvelden of campings het juiste adres