Cultuurtechnisch loonwerk, grondverzet & infra

Als het over “grondig” werken gaat hebben wij de kennis en machines.

Om u nog beter van dienst te zijn op het gebied van cultuurtechnisch loonwerk hebben we de laatste jaren veel geïnvesteerd in nieuwe technieken. Door deze veelvoud aan machines en klantspecifieke aanpassingen kunnen we u een breed pakket van werkzaamheden aanbieden.

Voor complete aanleg van teeltruggen/trayvelden met folie of worteldoek, met vooraf ontgraven of profileren en het maken van leidingsleuven. Graafwerk, transport, levering of inname van diverse grondstoffen, onderhoud en aanleg van openbaar groen, onderhoud aan natuurvijvers, snoeien en maaien.

Wij hebben de kennis en juiste techniek in huis waar u op kunt rekenen.

Aanleg teeltruggen of containervelden

Pionier in het leggen van folie en/of worteldoek, vlakvelds of op ruggen. Diverse breedtes hoogtes en profielen van teeltruggen kunnen wij met ons deels zelf ontwikkelde machines snel en efficiënt vervaardigen. Ook gelijktijdig druppelslangen of T-tape in de rug of er op te leggen behoort tot de mogelijkheden...

Grondverzet & Infra

Als het over “grondig” werken gaat hebben wij de kennis en machines. Wij leveren de juiste techniek en ondersteuning bij infrastructurele werkzaamheden, grondverzet en grondverbetering. Het uitgraven van zwembad of vijver, grondwerk en/of funderingssleuven voor een nieuwe woning of bedrijfshal, verdichten van de ondergrond of het graven van sloten of vijvers, wij voeren deze werkzaamheden uit voor bedrijf en particulier.

Levering of inname van diverse grondstoffen, ook hierin ontzorgen wij u.

Onderhoud openbaar groen

Vakkundig onderhoud aan plantsoenen, openbaar groen of sportvelden, inzet van de juiste techniek maakt het mogelijk. Voor het maaien van taluds, slootkanten of grotere oppervlaktes. Snoeien van hagen, windsingels en plantsoenen.

Of onderhoud aan natuurvijvers, kikkerpoelen, wadi's of sloten. Ook voor het inzaaien van bloemrijke akkerranden, sportvelden of campings het juiste adres

Gladheidbestrijding

Ook bij gladheid of sneeuwval kunnen wij u van dienst zijn, voor het sneeuwvrij maken van straten, parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen en laaddock's staan wij graag tot uw dienst.