Gezonde bodem

Grenzeloos, Groen en Grondig.

Een goed begin is het halve werk, daarom is het van groot belang dat de bodem vrij is van ziektes en schimmels als ook onkruiden. Vanuit dit principe kan er weer een gezond gewas geteeld worden zonder al teveel bestrijdingsmiddelen of bewerkingen uit te hoeven voeren, waardoor er een hoger rendement gehaald wordt.

Anaerobe grondontsmetting, een duurzaam alternatief met meerwaarde. Wij zijn als loonbedrijf al vele jaren nauw betrokken geweest bij de omzetting van dit proces in de praktijk. Doordat onze klanten enthousiast waren over de positieve resultaten van deze AGO-force hebben we in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de verbetering van onze machines en het bijbehorend proces. Mede door onze ervaringen, jarenlang doorzetten, ontwikkeling, metingen en onderzoeken een bewezen resultaat!

Anaerobe Grondontsmetting

Anaerobe grondontsmetting (AGO), een duurzaam alternatief met meerwaarde.

Dat AGO werkt is in de loop der jaren door wetenschappelijk onderzoek al vast komen te staan. Diverse onderzoeken tonen aan dat AGO in een aantal teelten een vervanger kan zijn voor chemische grondontsmetting...

Biofumigatie

Biofumigatie, een goedkoop alternatief waarbij ook verbetering van de bodemstructuur en organisch stofgehalte in de grond een positief effect hebben op het te telen gewas.

Werking van biofumigatie. Bestrijding van bodemgebonden ziekten en plagen door gewassen uit de familie van de kruisbloemigen in te werken en met een rol de grond dicht te strijken.

Tagetes

Tagetes of ook wel Afrikaantjes genoemd worden gezaaid ter bestrijding van wortellesieaaltje, die veelal voorkomen in de akkerbouw, groente-, boom-, bloembollen-, vasteplanten- en de fruitteelt. Door een aanpassing in de zaaimachine hebben wij ook de mogelijkheid om dit voor u te zaaien.