Boom- en plantenkwekerij

Perfecte plantafstand met GPS, de basis voor ieder kwaliteitsproduct

Beste kwaliteit en maximaal gebruik maken van beschikbare perceelsoppervlakte spreekt iedere vollegronds plant- of boomkwekerij aan. Onze GPS gestuurde plantgaten boormachine maakt het mogelijk dit te realiseren. Door toepassing van GPS is het mogelijk plant- en rijafstanden exact te boren, waardoor het beschikbare perceelsoppervlakte optimaal wordt gebruikt. De nauwkeurige afstand van de planten onderling zorgt voor een betere lichtinval, zodat planten zich optimaal kunnen ontwikkelen.

  • Beter rendement van het beschikbare perceelsoppervlakte door exacte rij- en plantafstanden
  • Nauwkeurige afstand van de planten onderling geeft meer licht, waardoor betere kwaliteit van de planten
  • Plantgaten boren ten opzichte van sleuven maken betekent minder nabewerking en betere doorworteling
  • Exacte plantafstanden en rechte rijen vereenvoudigen mechanische onkruidbestrijding en het toekomstige rooien van het gewas
  • Flexibiliteit en inzetbaarheid: diverse dieptes, rij- en plant afstanden zijn mogelijk
  • Efficiënt: in één werkgang de bodem bewerken, plantbed maken en irrigatie leidingen leggen